Cennik

Cennik ogólny

Tłumaczenie przysięgłe (cena za stronę, 1 strona – 1 125 znaków)

  • Z języka angielskiego na polski – 50zł.
  • Z języka polskiego na angielski – 50zł.

Naliczanie co pół strony

Pozostałe tłumaczenia (cena za stronę, 1 strona – 1 800 znaków)

  • Z języka angielskiego na polski – 50zł.
  • Z języka polskiego na angielski – 50zł.

Przykładowe ceny tłumaczeń

Rodzaj dokumentu 

Cena tłumaczenia 
na 
język angielski (w PLN)
Dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego
Skrócony odpis aktu urodzenia 50
Odpis zupełny aktu urodzenia 75
Skrócony odpis aktu małżeństwa 75
Odpis zupełny aktu małżeństwa 100
Akt urodzenia (UK) 75
Dokumenty szkolne i uczelniane
Świadectwo szkolne 50-100*
Świadectwo maturalne 50-150*
Dyplom 50
Suplement dyplomu od 250*
Inne
Zaświadczenie o niekaralności 100
Potwierdzenie zameldowania 50
Dowód rejestracyjny (UK) od 100*

______________
* – ceny szacunkowe (w zależności od wielkości dokumentu)