Cennik

Cennik ogólny

Tłumaczenie przysięgłe (cena za stronę, 1 strona – 1 125 znaków)

  • Z języka angielskiego na polski – 45zł.
  • Z języka polskiego na angielski – 45zł.

Naliczanie co pół strony

Pozostałe tłumaczenia (cena za stronę, 1 strona – 1 800 znaków)

  • Z języka angielskiego na polski – 45zł.
  • Z języka polskiego na angielski – 45zł.

 

Przykładowe ceny tłumaczeń

Rodzaj dokumentu 

Cena tłumaczenia 
na 
język angielski (w PLN)
Dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego
Skrócony odpis aktu urodzenia 45
Odpis zupełny aktu urodzenia 70
Skrócony odpis aktu małżeństwa 70
Odpis zupełny aktu małżeństwa 90
Akt urodzenia (UK) 70
Dokumenty szkolne i uczelniane
Świadectwo szkolne 45-90*
Świadectwo maturalne 45-135*
Dyplom 45
Suplement dyplomu od 225*
Inne
Zaświadczenie o niekaralności 90
Potwierdzenie zameldowania 45
Dowód rejestracyjny (UK) od 90*

______________
* – ceny szacunkowe (w zależności od wielkości dokumentu)